НАНХИАДЫГ УРИХУЙ

НАНХИАДЫГ УРИХУЙ

НАНХИАДЫГ УРИХУЙ   Нэгэн зүйл. Их Монгол улсын хаан Хубилайн үүсгэн байгуулсан их Юань улс  Хятадыг…